Tìm kiếm
Quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp, công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Người đăng tin: Thời Phước Hồ Ngày đăng tin: 30/09/2021 Lượt xem: 516


Lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao đã và đang là một trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội quan trọng, góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Tính đến nay, Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã thu hút 499 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 26.696 tỷ đồng và 1.744,4 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.099,621 triệu USD (chiếm tỷ lệ 71,5% toàn thành phố); kim ngạch nhập khẩu đạt 995,611 triệu USD (chiếm tỷ lệ 82,15% toàn thành phố); nộp ngân sách đạt 5.579,061 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 25,23% toàn thành phố); giải quyết việc làm cho 69.500 người lao động (chiếm tỷ lệ 18,55% lực lượng lao động toàn thành phố). 

Trong bối cảnh nền kinh tế đa chiều, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, thành phố cảng biển, đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, một đô thị quốc tế hạt nhân và cực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 đã xác định rõ mục tiêu, xây dựng và phát triển những mối liên kết chặt chẽ giữa các thành phần kinh tế, đó là: Du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn liền với bất động sản nghỉ dưỡng; Công nghệ thông tin và truyền thông gắn liền với kinh tế số; Công nghiệp, công nghệ cao; Logistics với cảng hàng không và cảng biển; Kinh tế biển và Nông nghiệp công nghệ cao; trong đó đặc biệt lĩnh vực Công nghiệp, công nghệ cao tiếp tục được chú trọng phát triển, hoàn thiện, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố với tổng diện tích đất quy hoạch công nghiệp - công nghệ cao của thành phố khoảng 4.377,35 ha.

Hình 1. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến năm 2030

Để đảm bảo tính liên tục, kết nối của một đô thị đa trung tâm, hai vành đai kinh tế được thiết lập gồm phía Bắc thành phố là vành đai Công nghiệp - công nghệ cao và Cảng biển – Logistics và phía Nam là vành đai Đổi mới sáng tạo và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Điều chỉnh cấu trúc đô thị đơn tâm (Hải Châu và Thanh Khê) thành phát triển đa cực, bổ sung 4 cụm việc làm ưu tiên tập trung gồm: cụm Công nghiệp - công nghệ cao, cụm Cảng biển và Logistics, cụm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụm Đổi mới sáng tạo. 

Định hướng phát triển không gian toàn thành phố tổ chức thành 12 phân khu. Trong đó, Phân khu công nghệ cao (gồm một phần quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang với trọng tâm là Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, các khu công nghiệp hiện hữu như Hòa Khánh - Hòa Khánh mở rộng và các khu công nghiệp mới như Khu công nghiệp Hòa Ninh, Khu công nghiệp hỗ trợ, bến xe phía Bắc thành phố) được gắn với Phân khu cảng biển Liên Chiếu nhằm khai thác tối đa các tiềm năng để phát triển lĩnh vực công nghiệp, logistic của Thành phố.

Hình 2. Quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp, công nghệ cao đến năm 2030

Các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin và công nghiệp lớn nhất được bố trí tại khu vực Tây Bắc của thành phố (thuộc huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, gần cảng Liên Chiểu tương lai), bao gồm: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung, các khu công nghiệp: Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Ninh, Khu công nghiệp hỗ trợ. Hai khu công nghiệp khác nằm gần cảng Tiên Sa hiện tại là Khu dịch vụ thủy sản Thọ Quang và Khu công nghiệp Đà Nẵng. Phân bố ở phía Tây sân bay có các khu công nghiệp: Hòa Cầm, Hòa Nhơn. Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2030 không còn các khu công nghiệp nhỏ, lẻ trong khu dân cư, các ngành công nghiệp, công nghiệp công nghệ thông tin và công nghệ cao được chú trọng phát triển. Bên cạnh đó, hình thành Cụm đổi mới sáng tạo tại phía Nam thành phố, gắn liền với Khu đô thị đại học Đà Nẵng, Trung tâm đổi mới sáng tạo và Công viên phần mềm. 

Đà Nẵng tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao với quy hoạch sử dụng đất khoảng 2.188 ha, gồm: Khu công nghệ cao Đà Nẵng hiện tại và mở rộng khu công nghệ cao; Khu công nghệ thông tin tập trung giai đoạn 1, giai đoạn 2; Khu công viên phần mềm số 1, số 2 và số 3. 

Khu công nghệ cao Đà Nẵng có diện tích 1.128,4 ha, được quy hoạch xây dựng theo mô hình trở thành một khu đô thị khoa học – đổi mới sáng tạo với các phân khu chức năng chính như: Sản xuất công nghệ cao, Nghiên cứu – phát triển – đào tạo - ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, Hậu cần – logistic – dịch vụ công nghệ cao, Quản lý – hành chính, Hạ tầng kỹ thuật đầu mối và Khu ở. Đến nay, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành 90% công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ lấp đầy 41,28% (riêng khu sản xuất, tỷ lệ lấp đầy là 56,19%). Theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, diện tích đất dành cho việc mở rộng khu công nghệ cao khoảng 650 ha.

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) cũng là một thế mạnh của thành phố. Đến nay, ngành đã thu hút gần 900 doanh nghiệp CNTT, tạo ra 25.000 việc làm cho người lao động; trong đó, dịch vụ phần mềm và gia công phần mềm CNTT chiếm 43%. Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng có diện tích 341 ha, được quy hoạch xây dựng theo 2 giai đoạn, trong đó hiện đang triển khai giai đoạn 1 với quy mô 131 ha bao gồm các khu chức năng chính như: Sản xuất, Nghiên cứu – phát triển – đào tạo – ươm tạo, Quản lý, Dịch vụ công nghệ cao, Khu ở, Hạ tầng kỹ thuật đầu mối; đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đang triển khai các hạng mục xây dựng nhà xưởng cho thuê và Khu ở. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, ngoài 06 khu công nghiệp hiện đang hoạt động (03/06 khu công nghiệp đã lấp đầy, diện tích đất công nghiệp còn lại chỉ khoảng 101,07 ha), hình thành các khu công nghiệp mới: Hòa Cầm giai đoạn 2 (120 ha), Hòa Nhơn (360,1 ha) và Hòa Ninh (400.02 ha), tổng diện tích khoảng 880,14 ha; 01 khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao 58,33 ha; các cụm công nghiệp mới: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, làng đá chẻ Hòa Sơn với quy mô diện tích đất khoảng 89,41 ha.  

Các khu công nghiệp mới sẽ được tập trung phát triển theo chiều sâu; định hướng thu hút các ngành công nghiệp thân thiện môi trường, công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến, áp dụng các kỹ thuật mới trong việc quản lý điều hành; yêu cầu tổ chức không gian, môi trường sản xuất hợp lý, đảm bảo yếu tố mỹ quan, hiện đại trong quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình công nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng đất thông qua việc tăng tầng cao xây dựng công trình phù hợp từng loại hình sản xuất. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp hiện trạng sẽ dần được nâng cấp, chuyển đổi thành các khu sản xuất công nghệ cao; các khu vực lân cận khu dân cư được định hướng chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ; quy hoạch hành lang xanh, đảm bảo khoảng cách ly an toàn môi trường với các khu dân cư lân cận và chỉ những ngành không gây ô nhiễm mới được bố trí trong nội đô.

Có thể thấy, việc quy hoạch hệ thống các khu công nghiệp, công nghệ cao theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được nghiên cứu, thực hiện trên nguyên tắc phù hợp với định hướng phát triển bền vững của thành phố, đồng bộ với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư, “lót ổ chờ đại bàng”, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói chung./. 

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập