Tìm kiếm
Năm 2018 - Năm khởi đầu giai đoạn tăng tốc thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/02/2018 Lượt xem: 452


Thành công của sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng đã mở ra cơ hội lớn cho thành phố trong công tác quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới và trong hoạt động thu hút đầu tư. Để phát huy và chuyển các cơ hội này trở thành động lực phát triển của thành phố Đà Nẵng, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11 tổ chức ngày 01/12/2017, Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chọn chủ đề 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

Đối với Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng, có thể tạm gọi giai đoạn từ khi thành lập (ngày 28/10/2010) đến năm 2017 là giai đoạn khởi động, với các công việc: (1) Hoàn tất các thủ tục về phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, phê duyệt đánh giá tác động môi trường...; (2) Xây dựng cơ chế, chính sách về huy động vốn đầu tư xây dựng, chính sách ưu đãi đầu tư; (3) Tiến hành giải phóng mặt bằng và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản của Khu CNC; (4) Quảng bá hình ảnh Khu CNC và bước đầu thu hút đầu tư.

Hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thiện của Khu CNC Đà Nẵng

Cho đến nay, Khu CNC đã giải phóng mặt bằng được khoảng 500ha; trong đó có gần 400ha đất sạch đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, công nghệ thông tin - truyền thông...), sẵn sàng phục vụ nhà đầu tư. Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư gần 250 triệu USD, trong đó có 03 dự án FDI, vốn đầu tư gần 100 triệu USD.

Từ giữa năm 2017, Ban Quản lý Khu công nghệ cao đã xác định giai đoạn tiếp theo (2018-2025) là giai đoạn tăng tốc thu hút đầu tư, trong đó năm 2018 là năm khởi đầu của giai đoạn tăng tốc này.

Chúng tôi nhận thấy, năm 2018 hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi mới và quan trọng góp phần tăng tốc thu hút đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng:

(1) Thành uỷ Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, theo đó, sẽ huy động cả hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là của Lãnh đạo cấp cao thành phố vào cuộc trong công tác thu hút đầu tư. Mới đây nhất, ngày 02/02/2018, ông Trương Quang Nghĩa, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ cùng các Lãnh đạo HĐND, UBND thành phố đã đến thăm, làm việc và có ý kiến chỉ đạo hoạt động, phát triển của Khu công nghệ cao.

(2) Nghị định số 04/2018/NĐ-CP của Chính phủ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 04/01/2018 quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu CNC Đà Nẵng. Trong đó, nổi bật là ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ Trung ương nhằm sớm hoàn thành đầu tư kết cấu hạ tầng và các công trình thiết yếu của Khu CNC vào năm 2020; quy định những chính sách ưu đãi đầu tư vượt trội hơn các khu CNC khác, các khu kinh tế, nhất là đối với các dự án có vốn đầu tư từ ba ngàn tỷ đồng trở lên.

(3) Hiệu ứng thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, các sự kiện bên lề Tuần lễ cấp cao, với sự tham dự của nguyên thủ 21 nền kinh tế thành viên APEC và hàng ngàn CEO của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh, con người, điều kiện thuận lợi và chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng, trong đó có Khu CNC. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao, Ban Quản lý đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án sản xuất thiết bị tự động hóa trong ngành may mặc của Công ty Yamato Sewing Machine MFG Co., Ltd. (Nhật Bản), với số vốn đầu tư 28,5 triệu USD.

Từ cơ sở đó, Ban Quản lý đặt ra mục tiêu phấn đấu thu hút ít nhất 4 dự án, với tổng vốn đầu tư ít nhất 100 triệu USD trong năm 2018.

Đối với giai đoạn 2018-2025, Ban Quản lý sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược để tạo “cú hích” phát triển đột phá cho Khu CNC. Công tác xúc tiến đầu tư sẽ chuyển từ thu hút các dự án đầu tư theo chiều rộng sang tập trung thu hút các dự án đầu tư theo chiều sâu với các tiêu chí: Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn CNC; giá trị gia tăng cao; chi cho hoạt động R&D cao; có khả năng thu hút, liên kết hoạt động nghiên cứu khoa học - CNC với các trường đại học, các viện nghiên cứu... nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Khu CNC trở thành một khu đô thị khoa học - CNC đẳng cấp, hình thành cụm đô thị khoa học ở phía Tây thành phố, tạo đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Về định hướng lĩnh vực CNC ưu tiên thu hút và đối tác trọng điểm: Ban Quản lý tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm tin học, điện tử; công nghệ tự động hoá, cơ khí chính xác; công nghệ sinh học; công nghệ nano và vật liệu mới, với đối tác chính là các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, một số nước châu Âu (Đức, Pháp, Nga…) và các doanh nghiệp trong nước, doanh nhân là người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực về CNC.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Ban Quản lý cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu trong hoạt động thu hút đầu tư như sau:

 Một là, nhóm giải pháp về hoàn thiện môi trường đầu tư trong Khu CNC thật sự minh bạch, thông thoáng, thuận lợi, gắn chặt với chính sách ưu đãi đầu tư, bao gồm các giải pháp cụ thể sau:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thu hút đầu tư.

(2) Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư vượt trội.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong thu hút đầu tư, trước hết là cải cách thủ tục hành chính.

(4) Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu CNC Đà Nẵng một cách hiện đại và kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài Khu CNC.

(5) Phát triển tốt nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

(6) Xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ CNC.

(7) Thiết lập và thúc đẩy phát triển mối liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu; doanh nghiệp; vườn ươm và Khu CNC để phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, ươm tạo, đào tạo, khởi nghiệp CNC.

Hai là, nhóm giải pháp đổi mới phương thức hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) vào Khu CNC, bao gồm các giải pháp cụ thể sau:

(1) Có cơ chế đặc biệt để tiếp cận và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

(2) Tận dụng kết quả thành công của sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và Diễn đàn Đầu tư 2017 của thành phố.

(3) Hợp tác các đơn vị tư vấn, chuyên gia trong nước và quốc tế nhiều kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động XTĐT.

(4) Tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu môi trường đầu tư trên nhiều phương tiện, nhất là các phương tiện truyền thông nước ngoài.

(5) Tăng cường hoạt động XTĐT tại chỗ, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đã đầu tư vào Khu CNC.

(6) Tích cực hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự hội tụ các yếu tố thuận lợi quan trọng, sự hỗ trợ có hiệu quả từ Trung ương và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố, Ban Quản lý sẽ thành công trong nỗ lực triển khai thực hiện Kế hoạch tăng tốc thu hút đầu tư giai đoạn 2018-2025. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng, phát triển Khu CNC Đà Nẵng theo nội dung về phát triển CNC trong Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003, Kết luận số 75-KL/TW ngày 12/11/2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, trở thành Khu đô thị khoa học - CNC đẳng cấp khu vực và thế giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Hùng Anh
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Thái Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập