Tìm kiếm
THÀNH LẬP CỤM, KHỐI THI ĐUA CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Người đăng tin: Thời Phước Hồ Ngày đăng tin: 15/11/2021 Lượt xem: 47

Ngày 09/11/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 3619/QĐ-UBND về việc thành lập cụm, khối thi đua của thành phố Đà Nẵng.


Nhằm để việc tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua của thành phố hiệu quả, phân bổ số lượng thành viên của cụm, khối thi đua của thành phố cho phù hợp với thực tế và nhu cầu thay đổi thành lập cụm, khối thi đua của sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố so với trước đây. 

Nội dung Quyết định 3619/QĐ-UBND quy định:  

Thành lập các cụm, khối thi đua của thành phố Đà Nẵng 

34 cụm, khối thi đua cấp thành phố; 119 cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, quận, huyện; các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp (KCN); các doanh nghiệp thuộc Hội, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng.  

Trách nhiệm và nhiệm vụ của cụm, khối thi đua  

Xây dựng Quy chế tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua và thống nhất định kỳ cử cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó của cụm, khối thi đua; 

Ban hành nội dung thi đua, tiêu chí khen thưởng của cụm, khối thi đua; 

Tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết, bình xét, đánh giá kết quả phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng của cụm, khối thi đua; 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong cụm, khối; 

Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong cụm, khối thi đua; 

Định kỳ luân phiên bầu cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó để điều hành công tác thi đua, khen thưởng của cụm, khối thi đua theo quy định; thành lập cụm, khối trực thuộc (đối với những cụm, khối được phân bổ số lượng từ 02 cụm, khối trở lên) và gửi danh sách cụ thể về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố) để theo dõi tổng hợp. 

Mỗi đơn vị chỉ được tham gia thi đua và bình xét, đề nghị khen thưởng công trạng, thành tích đạt được hằng năm ở một cụm, khối thi đua hoặc một tuyến trình được xác định và đăng ký thi đua theo quy định. 

Đối với đơn vị, tổ chức có yếu tố nước ngoài thì cụm trưởng, khối trưởng lấy ý kiến sở Ngoại vụ trước khi bình xét, đề nghị khen thưởng; 

Các cụm, khối mới được thành lập, chưa xác định được thành viên chính thức tham gia cụm, khối thì tổ chức triển khai hoạt động của cụm, khối và rà soát gửi danh sách về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố), chậm nhất nhất ngày 31/12/2021 để trình Chủ tịch UBND thành phố sửa đổi, bổ sung.

Cụm thi đua các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp 

Cụm thi đua các doanh nghiệp KCN Hòa Cầm, KCN Đà Nẵng (có 01 cụm, với 12 đơn vị thành viên); Cụm thi đua các doanh nghiệp KCN Hòa Khánh, KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng (có 01 cụm, với 24 đơn vị thành viên) và Cụm thi đua các doanh nghiệp KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Liên Chiểu (có 01 cụm, với 12 đơn vị thành viên).

Mai Thị Hà An
VĂN PHÒNG


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Công Tiến, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập