Tìm kiếm
Công bố Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
Người đăng tin: Thủy Thị Ngọc Đoàn Ngày đăng tin: 23/02/2023 Lượt xem: 139

Ngày 17/02/2023, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Ban Quản lý) đã ban hành Quyết định vê việc công bố công khai Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp năm 2022 trên Trang thông tin điện tử.


 Nỗ lực đưa Luật bảo vệ môi trường 2020 vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp

Trong năm 2022, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có nhiều thay đổi; đặc biệt là đối với các doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Bên cạnh Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; các văn bản hướng dẫn Luật gồm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT… lần lượt được ban hành và có hiệu lực.

Nhằm đảm bảo các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, tránh các hành vi có thể bị xử phạt, Ban Quản lý đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để đưa những quy định mới vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Tập huấn Luật BVMT 2020 cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp

Trong năm 2022, Ban Quản lý đã ban hành 09 kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động tại KCNC và các KCN trên địa bàn thành phố đối với việc bảo vệ môi trường, tác động của biến đổi khí hậu; tổ chức 03 đợt đào tạo tập trung về Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định, Thông tư liên quan cho chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng, đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách môi trường, kỹ thuật của các doanh nghiệp với tổng số 327 đại biểu tham dự.

Căn cứ thực tiễn hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu công nghiệp không có bộ phận chuyên môn mà giao khoán các đơn vị tư vấn trong việc lập hồ sơ và giám sát môi trường định kỳ, Ban Quản lý đã mời một số đơn vị tư vấn môi trường lớn trên địa bàn thành phố tham gia chương trình tập huấn. Qua đó, đảm bảo các đơn vị tư vấn nắm bắt những quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường; chủ động đề xuất, tư vấn cho doanh nghiệp cải tạo công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, đáp ứng chủ trương của UBND thành phố trong việc chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo mô hình khu công nghiệp sinh thái đến năm 2025.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách/kiêm nhiệm công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở

Hiện nay, việc bố trí nhân sự phụ trách công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp được quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 51 và Điểm e Khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Theo đó, chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 của Luật này có trách nhiệm bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm. Như vậy, việc bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách môi trường chỉ mang tính bắt buộc với các đơn vị quản lý hạ tầng và doanh nghiệp có lưu lượng xả thải lớn.

Thực tiễn quản lý cho thấy việc phân công cán bộ đầu mối có vai trò rất quan trọng trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp. Thống kê giai đoạn 2015 - 2020 cho thấy các doanh nghiệp có cán bộ đầu mối theo dõi môi trường có tỷ lệ vi phạm, bị khiếu nại về xả thải thấp hơn so với các doanh nghiệp không phân công cán bộ phụ trách.

Xuất phát từ mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực môi trường tại cơ sở, Ban Quản lý đã đề nghị các doanh nghiệp rà soát, đăng ký thông tin cán bộ phụ trách/kiêm nhiệm công tác bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các nội dung cần tập huấn, hướng dẫn để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ môi trường cơ sở. Đây là đầu mối để Ban Quản lý thông tin các chủ trương, hoạt động, kiến nghị liên quan đến môi trường cho doanh nghiệp. Trong thời gian đến, Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán năng lượng, phân loại chất thải rắn tại nguồn… cho cán bộ môi trường tại các doanh nghiệp.

Đồng bộ các giải pháp kiểm soát ô nhiễm

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường; Ban Quản lý cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh giám sát, kiểm soát ô nhiễm tại các khu công nghiệp; đặc biệt là việc thay đổi phương thức và tần suất giám sát.

Trong năm 2022, Ban Quản lý tổ chức 04 đợt cao điểm lấy mẫu đột xuất (từ tháng 06 đến tháng 08 và từ tháng 11 đến hết tháng 12), gồm nước thải đầu vào, đầu ra tại các Trạm XLNT, môi trường không khí tại các khu vực giáp ranh với khu công nghiệp như Khu chung cư xã hội Hòa Khánh, khu vực đường Phạm Văn Tráng, đường Mê Linh, đường Âu Cơ giáp KCN Hòa Khánh, khu vực đường Nguyễn Văn Cừ giáp KCN Liên Chiểu, khu dân cư trên đường Trần Nhân Tông giáp KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Khu nhà ở xã hội KCN Hòa Cầm và khu vực giáp KCN Đà Nẵng. Toàn bộ kết quả quan trắc được công khai trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý và các đơn vị quản lý hạ tầng nhằm khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp.

Quan trắc chất lượng nước thải KCN Hòa Khánh sau xử lý tại điểm xả ra môi trường

Trong năm 2022, Ban Quản lý đã thực hiện công khai các số liệu quan trắc, kết quả thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường nhằm đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc giám sát xả thải tại các khu công nghiệp. Mặt khác, việc công khai, minh bạch về kết quả quan trắc cũng giúp người dân có cái nhìn khách quan về hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp./.

Phòng QLMT-KHCN&ƯT - Ban Quản lý


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Công Tiến, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập