Tìm kiếm
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp là một trong các các đơn vị điển hình triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Thủy Thị Ngọc Đoàn Ngày đăng tin: 22/07/2019 Lượt xem: 676


Ngày 11/7/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 4686/UBND-STNMT về việc sơ kết Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Du lịch, Hội doanh nhân trẻ thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà… là các đơn vị điển hình chủ động triển khai phong trào trong thời gian qua.

(Băng rôn hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” treo tại KCNC và các KCN Đà Nẵng)

I. CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Triển khai Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Căn cứ Công văn số 9485/UBND-STNMT ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Ban Quản lý) đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-BQL ngày 28/01/2019 về Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” (Phong trào) tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Đồng thời, Ban Quản lý đã đưa các nội dung hưởng ứng phong trào vào Kế hoạch số 337/KH-BQL ngày 22/02/2019 hoạt động bảo vệ môi trường tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019. Theo đó, Ban Quản lý đã tổ chức một số hoạt động hưởng ứng như sau:

- Tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp và khu công nghệ cao việc chấp hành nghiêm túc, đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý gương mẫu trong việc hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, thiết bị tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường trong các hoạt động của Ban Quản lý và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý.

- Tổ chức các đợt tổng ra quân thu gom chất thải nhựa tại khu công nghệ và các khu công nghiệp kết hợp với các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 (theo Kế hoạch số 542/KH-BQL ngày 18/3/2019), Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 (theo Công văn số 464/BQL-QLMT-KHCN&ƯT ngày 07/3/2019), Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới năm 2019 (theo Kế hoạch số 1365/KH-BQL ngày 24/6/2019), và các chương trình bảo vệ môi trường khác.

- Tuyên truyền, đôn đốc các chủ đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Phong trào.

- Huy động người lao động tại các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Phong trào thông qua hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khu vực triển khai dự án và các tuyến đường chính trong khu, thực hiện việc kiểm tra hệ thống xử lý nước thải cục bộ, hệ thống thu gom nước thải, các hố ga và tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa nếu phát hiện hư hại.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Ban Quản lý đã đăng tải các thông tin tuyên truyền và các hoạt động hưởng ứng Phong trào trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Quản lý tại địa chỉ: https://dhpiza.danang.gov.vn. Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019, Ban Quản lý cũng đã thiết kế, in ấn 160 băng rôn, phân phát 1000 tờ rơi với nội dung bảo vệ môi trường đến tận tay người lao động tại các doanh nghiệp.

- Các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp khu công nghệ cao đã treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Phong trào đã trước cổng khu công nghiệp, khu công nghệ cao; đồng thời ban hành văn bản gửi đến từng doanh nghiệp hoạt động trong khu để thông tin và vận động các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng Phong trào theo chỉ đạo của Ban Quản lý.

- Tại Khu công nghệ cao, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đã tổ chức các cuộc thi thiết kế poster, nội dung tuyên truyền hưởng ứng Phong trào nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ công chức tham gia hưởng ứng.

(Người lao động ra quân vệ sinh, thu gom rác thải hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường 2019 tại KCN Hòa Khánh mở rộng)

2. Các hoạt động khác

- Ban Quản lý đã chỉ đạo các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tăng cường giám sát việc quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và phế liệu tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp và khu công nghệ cao; xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường.

- Ban Quản lý đã làm việc trực với một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao để huy động cán bộ, công nhân viên tham gia tổng ra quân thu gom rác thải nhựa vào ngày 22/3/2019 nhằm hưởng ứng Phong trào kết hợp với Ngày nước thế giới 2019 và ngày 06/7/2019 nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tham gia tổng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm đồng thời trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa thảm cỏ trước và trong khuôn viên. Các hoạt động ra quân thu hút trên 1000 cán bộ, công nhân viên tham dự.

- Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đã nghiêm túc quán triệt việc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2531/UBND-STNMT ngày 22/4/2019 về việc triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”; đặc biệt là không sử dụng chai nhựa tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Đến nay, 100% các cuộc họp do Ban Quản lý tổ chức không sử dụng chai, nhựa dùng một lần.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐẾN

Nhằm duy trì các kết quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Phong trào; trong thời gian đến Ban Quản lý sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động như:

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa và nilon; xây dựng các bản tin, phóng sự tuyên truyền, hưởng ứng phòng trào đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý;

- Tiếp tục xây dựng tờ rơi, khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung hưởng ứng Phong trào, giải thích tác hại của chất thải nhựa đối với sức khỏe và môi trường để gửi trực tiếp đến từng doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao;

- Tiếp tục tổ chức các đợt tổng ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom chất thải nhựa nhằm hưởng ứng phong trào kết hợp với các hoạt động môi trường định kỳ; hỗ trợ dụng cụ vệ sinh, nước uống… cho các đơn vị trực tiếp ra quân nhằm kêu gọi doanh nghiệp và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng, tăng cường sức lan tỏa của Phong trào./.

Văn Minh - Phòng QLMT,KHCN&ƯT - BQL


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập