Tìm kiếm
Ban hành Quy định thu hồi đất đối với dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Người đăng tin: Khanh Tuấn Lê Ngày đăng tin: 20/09/2019 Lượt xem: 127


       Ngày 03/9/2019, UBND thành phố đã có Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

                                            

Quy định thu hồi đất có 8 điều, trong đó quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

     1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

     2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

     3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

     4. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

     5. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

     6. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

     7. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

     8. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

     9. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

    Đồng thời, tại Quy định có nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong công tác thu hồi đất như sau:

    1. Sở Tài nguyên và Môi trường

     a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các Sở, ngành có liên quan, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tổ chức kiểm tra, thanh tra các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao, các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp;

     b) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi đất, giao lại cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp quản lý;

     c) Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không còn giá trị pháp lý đối với trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

     d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

     2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng trong việc kiểm tra, thanh tra các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao, không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong các khu công nghiệp.

     3. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp

     a) Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Khoản 36, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

     b) Thông báo Hợp đồng thuê lại đất giữa doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với bên thuê lại đất hết hiệu lực sau khi Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực thi hành;

     c) Quản lý quỹ đất đã thu hồi; xây dựng phương án cho thuê lại đất nhằm đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm; có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên thuê lại đất đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng;

     d) Xử lý quyền và nghĩa vụ có liên quan với bên thuê lại đất theo quy định của pháp luật về dân sự.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Hoàng Mạnh Tuân - QLQHXD


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập