Tìm kiếm
Nghị Quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố
Người đăng tin: Thời Phước Hồ Ngày đăng tin: 28/04/2020 Lượt xem: 43

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để dầu tư phát triển các dự án phát triển KT - XH quan trọng trên địa bàn TP. Đà Nẵng


Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư một số dự án, cụ thể:

1. Đối tượng được hỗ trợ: các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể trong nước (100% vốn trong nước) được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (gọi chung là chủ đầu tư) vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng thuộc lĩnh vực hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Các lĩnh vực đầu tư hỗ trợ lãi suất: (quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND)

- Lĩnh vực dịch vụ:

+ Các dự án đầu tư được hỗ trợ 50% lãi suất gồm dịch vụ giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu;Logistics; Công nghệ thông tin; Giao thông, vận tải; Y tế chất lượng cao; Giáo dục (các dự án xã hội hóa giáo dục).

+ Các dự án đầu tư được hỗ trợ 100% lãi suất gồm Khoa học công nghệ; Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Lĩnh vực phát triển công nghiệp công nghệ cao: được hỗ trợ 50% lãi suất gồm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao; Sản xuất sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển và các hoạt động công nghệ cao khác; Khoa học công nghệ (lĩnh vực sản xuất vật liệu mới).

- Lĩnh vực nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ 100% lãi suất

3. Hạn mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất: số vốn vay của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất tối đa 70% tổng số vốn vay đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 50 tỷ đồng cho 01 dự án vay. Đối với các dự án có yêu cầu mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất trên 50 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

4. Thời gian hỗ trợ lãi suất: không quá 05 năm (hỗ trợ hằng năm) kể từ ngày giải ngân lần đầu và không vượt quá thời hạn vay vốn (trong hạn) của chủ đầu tư thể hiện trên hợp đồng tín dụng với các tổ chức tài chính - tín dụng cho vay.

5. Điều kiện hỗ trợ lãi suất: đề nghị xem thêm quy định tại Khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐNĐ. Trong đó có điều kiện: các chủ đầu tư có vay vốn tại các tổ chức tài chính - tín dụng (bao gồm cả Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố) để thực hiện dự án và sử dụng vốn vay đúng mục đích.

6. Quy trình hỗ trợ lãi suất cho các dự án: 

- Chủ đầu tư nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành có liên quan trình UBND thành phố phê duyệt Hội đồng xét duyệt hồ sơ hỗ trợ lãi suất để tổ chức xem xét, đánh giá. Trường hợp dự án chưa đủ điều kiện để xem xét thì Hội đồng xét duyệt sẽ nêu cụ thể từng nội dung để chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.

- Trên cơ sở đánh giá Hội đồng xét duyệt hỗ trợ lãi suất trình UBND thành phố xem xét, quyết định mức hỗ trợ cho từng dự án.

Trên đây là các thông tin cơ bản về quy định hỗ trợ lãi suất đối vay vốn đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng thuộc lĩnh vực hỗ trợ trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018, đề nghị các doanh nghiệp xem tại File đính kèm theo Thông báo này. 

Ban Quản lý
Đặng Quang Hùng


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Thái Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập