Tìm kiếm
Hướng dẫn Khung tiêu chí đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng
Người đăng tin: Thời Phước Hồ Ngày đăng tin: 22/05/2020 Lượt xem: 221


Để nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xét chọn công nghệ, sản phẩm công nghệ của dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong quá trình Chính phủ và các Bộ, ban ngành xây dựng và ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố cho chủ trương nghiên cứu ban hành văn bản “Hướng dẫn Khung tiêu chí đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng”. 

Ban Quản lý ban hành Hướng dẫn Khung tiêu chí để hỗ trợ nhà đầu tư tham khảo xây dựng hồ sơ dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham khảo để đánh giá sự phù hợp, xét chọn công nghệ, sản phẩm các loại hình dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng; rà soát, điều chỉnh, cập nhật các nội dung hướng dẫn phù hợp với các quy định mới được các cấp có thẩm quyền ban hành; báo cáo UBND thành phố, lấy ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan trong trường hợp cần thiết.

Hướng dẫn Khung tiêu chí được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về khoa học - công nghệ, chuyển giao công nghệ, công nghệ cao và các quy định về các lĩnh vực khác có liên quan; được áp dụng đối với tất cả các loại hình dự án đầu tư vào Khu CNC bao gồm: Dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; Dự án thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; Dự án đào tạo công nghệ cao; Dự án ứng dụng công nghệ cao; Dự án dịch vụ công nghệ cao và các loại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh các công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ khác.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư vui lòng tham khảo nội dung Hướng dẫn Khung tiêu chí tại đây.

(Chi tiết Khung tiêu chí: Hướng dẫn số 1171/HD-BQL ngày 20/5/2020 dưới đây)

Minh Dung 
Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Thái Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập