Tìm kiếm
Thực hiện các biện pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh
Người đăng tin: Thời Phước Hồ Ngày đăng tin: 27/05/2020 Lượt xem: 72

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3289/UBND-TKTH ngày 21-5-2020 giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương thuộc phạm vi quản lý, theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14-5-2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2020.


UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết không để tình trạng một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thủ tục hành chính, cán bộ, công chức, viên chức cản trở sự phát triển. Đồng thời, thực hiện các giải pháp phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy mạnh xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa;

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà roát, cắt, giảm thực chất các điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây cản trở, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng và thuận lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách, quy định pháp luật phù hợp để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng để có giái pháp điều hành phù hợp với tình hình. Đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu UBND thành phố kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng; tổ chức coi thi, chấm thi nghiêm túc, trung thực.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện các nội dung liên quan đến việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trên cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; sẵn sàng cung cấp, kết nối, tích hợp dữ liệu để cung cấp thông tin về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các vấn đề phát sinh, nổi cộm, dư luận quan tâm để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Theo "Cổng thông tin Đà Nẵng" (NGÔ HUYỀN)


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Thái Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập