Tìm kiếm
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Thời Phước Hồ Ngày đăng tin: 06/11/2020 Lượt xem: 24

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 phê duyệt Đề án “Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố, kết nối với hệ thống dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia.


Đồng thời, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu, hướng đến hội nhập quốc tế về lao động và việc làm. Theo đó, đề án gồm 3 nội dung chính: Xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống; Xây dựng đội ngũ nhân sự vận hành hệ thống; Công tác thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực và cung cấp kết quả.

Cụ thể, xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống bao gồm các trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, phần mềm và các công cụ phục vụ công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực. Cơ sở dữ liệu được xây dựng tập trung, nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào phục vụ công tác dự báo nhu cầu nhân lực trên địa bàn thành phố, theo ngành, lĩnh vực, theo trình độ, theo thành phần kinh tế, theo địa bàn bảo đảm phù hợp chỉ tiêu thống kê và từng bước hoàn thiện tiêu chí đánh giá phát triển nhân lực.

Xây dựng đội ngũ nhân sự dựa trên 2 nguồn: nguồn nhân sự đã được bố trí trong biên chế của Phòng Việc làm - An toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện kiêm nhiệm công tác dự báo nguồn nhân lực.

Công tác thông tin, dự báo nhu cầu nhân lực và cung cấp kết quả gồm thu thập thông tin đầu vào của hệ thống, đảm bảo thông tin được thống nhất; thiết kế các chỉ tiêu, tổ chức điều tra, thu thập và cập nhật vào cơ sở dữ liệu thuận tiện và tương thích. Lựa chọn phương pháp, mô hình thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực phù hợp cơ sở dữ liệu được cập nhật; cung cấp và phổ biến kết quả dự báo đến các đối tượng sử dụng. Đồng thời, xây dựng cơ chế, quy chế khai thác, sử dụng và chia sẻ thông tin về nhu cầu nhân lực và thị trường lao động cho các ngành của thành phố, quận, huyện, xã, phường, Đài Phát thanh và Truyền hình...

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; phối hợp với đơn vị thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý thông tin thị trường lao động, phân tích dự báo nguồn nhân lực để hoàn thiện đưa vào sử dụng sau khi được Sở Thông tin và Truyên thông thẩm định. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố theo nội dung Đề án được phê duyệt.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên tham gia công tác thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng phần mềm liên quan phục vụ hoạt động quản lý thông tin thị trường lao động và dự báo nhu cầu nguồn nhân lực. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với Cục Thống kê, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện thu thập dữ liệu về thông tin thị trường lao động để phục vụ cho dự báo; lập thủ tục và chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm lập thủ tục xây dựng cơ sở hậ tầng; hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt.

Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Tài chính rà soát lại nguồn kinh phí công nghệ thông tin năm 2020, điều chỉnh để bố trí bổ sung kinh phí phù hợp; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thẩm định phần mềm quản lý thông tin thị trường lao động để thực hiện Đề án; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và công tác thuê máy chủ tại Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường THPT định kỳ hằng năm tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp nhằm phổ biến thông tin về nhu cầu lao động thực tế của doanh nghiệp, tính cạnh tranh trong tuyển dụng, giới thiệu những ngành nghề mới phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, học tập mô hình, các bài kiểm tra đánh giá mức độ phù hợp giữa cá nhân và ngành nghề để học sinh có định hướng ngành nghề đào tạo đúng đắn với năng lực bản thân.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành khác có trách nhiệm cung cấp thông tin định kỳ về nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc pham vi quản lý để bộ phận dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động tổng hợp, phân tích và dự báo. UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các xã, phường tổ chức thu thập thông tin cung lao động và hỗ trợ thu thập thông tin nhu cầu lao động trên địa bàn theo kế hoạch thu thập thông tin hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật về tình hình sử dụng lao động, cung cấp thông tin định kỳ về nhu cầu nhân lực cho Trung tâm Dịch vụ việc làm theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin về số học sinh, sinh viên đào tạo và tốt nghiệp hằng năm; đồng thời, theo dõi tình hình học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm, trong đó có việc làm tại Đà Nẵng, cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng họp, dự báo theo Đề án.

Theo "Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng" (THÁI BÌNH)


TRỤ SỞ:

     Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    0236 3666117           

    dhpiza@danang.gov.vn

   Điện thoại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cho công dân, tổ chức: 0236.3666100.

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Thái Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập