Tìm kiếm
Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư định kỳ 13/03/2020

Báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2019 31/12/2019

Báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ từ ngày 01/11/2019 đến ngày 30/11/2019 30/11/2019

Báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019 31/10/2019

Tổng kết phát triển khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 22/10/2019

Báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/09/2019 30/09/2019

Báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ từ ngày từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/08/2019 31/08/2019

Báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ từ ngày từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/07/2019 31/07/2019

Báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ từ ngày từ ngày 01/06/2019 đến ngày 30/06/2019 30/06/2019

Báo cáo chi tiết tình hình giải quyết hồ sơ từ ngày 01/05/2019 đến ngày 31/05/2019 31/05/2019

Giới thiệu doanh nghiệp Giới thiệu doanh nghiệp

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Thái Ngọc Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Đăng nhập