Tìm kiếm
Về yêu cầu hồ sơ hoàn công, nghiệm thu, bàn giao đối với các công trình xử lý chất thải chỉ hoạt động dự phòng ? 22/11/2022

Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có nhu cầu tăng công suất. Trường hợp Trạm XLNT tập trung đã đạt tối đa mức tiếp nhận thì doanh nghiệp có thể lập... 22/11/2022

Các loại giấy phép nào theo quy định cũ được tích hợp vào Giấy phép môi trường ? 22/11/2022

Về việc lập hồ sơ để được cấp Giấy phép môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường hay Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng ? 22/11/2022

Dự án nào phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường? 22/11/2022

Đối với những công trình sử dụng vốn khác, những công trình nào phải có giấy phép xây dựng trước khi triển khai thi công 22/11/2022

Đối với những dự án sử dụng vốn khác, dự án nào phải thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Ban Quản lý ? 22/11/2022

Về thay đổi quy mô dự án 22/11/2022

Về điều chỉnh Giấy CNĐKDN đối với di dời Văn phòng 22/11/2022

Về vốn đầu tư đăng ký, vốn huy động 22/11/2022

Giới thiệu doanh nghiệp Giới thiệu doanh nghiệp

©© Bản quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Giấy phép: Số 05/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2020

Trưởng Ban biên tập: Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng" hoặc "www.dhpiza.danang.gov.vn" khi trích dẫn lại thông tin từ Website này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đăng nhập