CURRENT INVESTORS
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/04/2018 Lượt xem: 1116

             

           

Chuyên mục, tin tức liên quan:

OFFICE:

     Lot A17, Centre Road, DaNang High-tech Park, HoaLien Village, HoaVang District, DaNang city

    0236.3666117              

    dhpiza@danang.gov.vn

        One-stop service phone number: 0236.3666100

  

Copyright © 2018 Danang Hi-Tech Park and Industrial Zones Authority

Please cite "Danang Hi-Tech Park and Industrial Zones Authority Website" or "www.dhpiza.danang.gov.vn" when quoting information from this Website.

Đăng nhập